بایگانی برچسب ها: آس ناس

آس ناس

در بازی آس ناس طراحی مجموعه کارت ها ساده و تنها متشکل از 5 نوع کارت دارای پس زمینه متفاوت برای بوجود آوردن 20-25 کارت بوده است. کارت های بازی در ابعاد مستطیل شکل و در اندازه 4 در 6 سانتیمتر بوده است. همانند بازی گنجفه نقش و نگار کارتها با دست نقاشی و طراحی می شدند که البته بعدها از نوعی تکنیک کلاژ نیز برای چاپ تصاویر استفاده شده است. نکته جالب اینکه بر روی کارت ها هیچگونه عنوانی درج نمیشده است که البته با توجه به رنگ پس زمینه و تصویر برای بازیکنان قابل شناسایی بوده است.