بایگانی برچسب ها: اعتیاد به ماریجوانا

Duke Wilson، نابغه ای معتاد به ماریجوانا

Duke Wilson در ابتدا با یکسری از افراد مشغول پرورش و استفاده ماریجوانا بود و از آنجایی که برای خود یکسری اخلاقیات قائل بود هیچ گونه سر و کاری با قمار نداشت تا اینکه در سال 1969 همسرش Paula Wilson او را با Joe Classon که افسانه ای در قمار و تقلب بود و همچنین رهبر یک تیم قمار موفق بود آشنا ساخت. البته همسرش پائولا نیز در سال های ابتدایی سر و کاری با قمار نداشت و در شرکت Joe Classon با نام Klasson's brokerage company به عنوان منشی مشغول بکار بود.