بایگانی برچسب ها: بازی مسئولانه

پرداختن به قمار و شرط بندی در حالت درست می تواند موجب کاهش استرس در فرد گردد

اگرچه موضوع افراط در پرداختن به بازی های قمار همواره از موارد مورد توجه بوده است و موجب بروز مشکلات روحی و مالی برای شخص می گردد با اینحال جالب است بدانید که در نقطه مقابل پرداختن به بازی های قمار و یا شرط بندی های ورزشی می تواند موجب کاهش استرس گردد.

قماربازی مسئولانه

بازی مسئولانه یک سری استانداردها و دیدگاه ها را شامل می شود که به موجب آن بازیکنان قمار را از معرض مسائلی مانند درز اطلاعات شخصی، کلاهبرداری در هنگام قمار در کازینوها و یا قمار آنلاین و یا ایجاد ضربات روحی ناشی از قمار در امان نگاه می دارد.