بایگانی برچسب ها: تاریخچه قمار

قاپ بازی

قاپ بازی یا قاب بازی یک بازی قدیمی است که به وسیله قاپ یا همان قاب انجام میشده است. قاپ استخوان مچ پای گوسفند است که تناسب سطح های آن به شکل معکب مستطیل می باشد (شبیه یک قوطی کبریت) که البته آن را بجول، بژول و یا بچول نیز نامیده اند. شکل قاپ موجب بوجود آمدن شش سطح می گردد که پس از پرتاب امکان ایستادن قاپ روی چهار سطح امکانپذیر می باشد.

آنچه می بایست درباره رمز پیدایش و ماندگاری قمار بدانیم

در طول تاریخ تمدن بشر بسیاری علاقمندی های انسان بر اثر تغییرات کنار گذاشته شده اند ولی در این میان به نظر می رسد پایانی بر علاقه انسان به قمار کردن نیست. تاریخچه دقیق پدیده قمار ناپیداست ولی برخی تحقیقات حتی آنرا همزمان با شروع اجتماعی شدن انسان ها می دانند، زمانی پیش از پیدایش خط و در اوایل دوران پارینه سنگی!