بایگانی برچسب ها: تغییر

دامنه مجله لیلاج تغییر یافت!

بدینوسیله به اطلاع می رساند که دامنه مجله لیلاج با موضوع قمار و شرط بندی از آدرس پیشین www.leylaj.com به آدرس جدید www.leylajmag.com تغییر یافت. این تغییر به منظور استفاده بهینه تر از دامنه های در اختیار و همخوانی بهتر دامنه جدید با هویت مجله انجام پذیرفته است.