بایگانی برچسب ها: علت

بررسی برخی تصورات رایج ولی اشتباه درباره قمار و شرط بندی

پی بردن به این حقیقت که بازی های قمار از آغاز تا کنون همواره یکی از تفریحات مورد علاقه مردم بوده است کار دشواری نیست چنانکه پیشتر در نوشته آنچه می بایست درباره رمز پیدایش و ماندگاری قمار بدانیم نیز به آن پرداختیم ماندگاری فرهنگ قمار در طول تاریخ شکل گیری جوامع انسانی تا به امروز خود گواه بر این موضوع است.

آنچه می بایست درباره رمز پیدایش و ماندگاری قمار بدانیم

در طول تاریخ تمدن بشر بسیاری علاقمندی های انسان بر اثر تغییرات کنار گذاشته شده اند ولی در این میان به نظر می رسد پایانی بر علاقه انسان به قمار کردن نیست. تاریخچه دقیق پدیده قمار ناپیداست ولی برخی تحقیقات حتی آنرا همزمان با شروع اجتماعی شدن انسان ها می دانند، زمانی پیش از پیدایش خط و در اوایل دوران پارینه سنگی!