بایگانی برچسب ها: قمار در تاجیکستان

قمار

قمار (Gambling) به شرط بندی بر سر پول یا هر چیز دارای ارزش با پیشامد و نتیجه نامشخص که با هدف برنده شدن پول یا آن چیز دارای ارزش انجام می گیرد، اطلاق می شود. شرط بندی و قمار بازی می تواند به تدریج حالت افراطی و غیرعادی به خود گرفته و باعث معتاد شدن فرد به انجام آن شود. از آنجا که این نوع وابستگی بر اثر تغییر در الگوهای ذهنی فرد به وجود می آید آن را در زمره اعتیادهای رفتاری قلمداد می نمایند.