بایگانی برچسب ها: لاتاری چیست

بخت آزمایی، لاتاری

بخت آزمایی یا لاتاری نوعی قمار دسته جمعی است که در آن بلیت های کاغذی با نشان ها و اعداد چند رقمی به بهای خاصی فروخته می شوند، برنده اصلی در قرعه کشی و بخت آزمایی کسی است که عدد صحیح را داراست و در نتیجه صاحب مجموع پول می شود. در برخی کشورها دولت ها از بنگاه های بخت آزمایی مالیات می گیرند، با این وجود انواع مختلف لاتاری از لحاظ محتوی در کشورهای مختلف یکسانند.