بایگانی برچسب ها: کارت پخش کن

دیلر

کارت پخش کن، بازی گردان که در انگلیسی Croupier نیز نام دارد ولی عموما وی را Dealer خطاب می کنند شخصی است که بر سر میزهای قمار حاضر می شود و به انجام بازی کمک می کند که به طور کلی شامل تنظیم شرط ها، جمع آوری ژتون و پول ها و توزیع پرداخت ها به بازیکنان می باشد. در واقع معنی Croupier به شخصی اطلاق می گردد که به عنوان نگهدارنده پول اضافی در پشت قمارباز قرار می گیرد تا در حین انجام قمار مدیریت تامین بودجه را پشتیبانی نماید و کلمه Dealer به شخصی اشاره می کند که مسئول توزیع کارت ها می باشد.