بایگانی برچسب ها: کامپیوتر

تیم Eudaemons و بازی رولت

در سال 1970 گروهی از دانش آموختگان فیزیک به نام های J. Doyne Farmer و Norman Packard تصمیم گرفتند در University of California, Santa Cruz درباره تحقیق برای دست یابی به راهی برای پیش بینی نتیجه رولت با یکدیگر همکاری کنند. آنها گروه خود را Eudaemons نامیدند که نامی برگرفته از یک نوع فلسفه برای رسیدن انسان به شادی می باشد!

Claude Elwood Shannon، پروژه ساخت کامپیوتر قابل پوشیدن برای شکست رولت

کلود اِلوود شانون، ریاضی‌دان، مهندس الکترونیک و رمزنگار معروف آمریکایی است که به عنوان پدر نظریه اطلاعات شناخته می‌شود. شانون در ۳۰ آوریل ۱۹۱۶ در شهر پتاسکی در ایالت میشیگان متولد شد. پدر وی یک کاسب ساده و مادرش یک معلم زبان بود. ۱۶ سال نخست زندگی شانون در شهر گیلارد ایالت میشیگان سپری شد.