بایگانی برچسب ها: Claude Elwood Shannon

Claude Elwood Shannon، پروژه ساخت کامپیوتر قابل پوشیدن برای شکست رولت

کلود اِلوود شانون، ریاضی‌دان، مهندس الکترونیک و رمزنگار معروف آمریکایی است که به عنوان پدر نظریه اطلاعات شناخته می‌شود. شانون در ۳۰ آوریل ۱۹۱۶ در شهر پتاسکی در ایالت میشیگان متولد شد. پدر وی یک کاسب ساده و مادرش یک معلم زبان بود. ۱۶ سال نخست زندگی شانون در شهر گیلارد ایالت میشیگان سپری شد.