بایگانی برچسب ها: Craps

بازی تاس (Craps)

بازی تاس (به انگلیسی Craps) بر مبنای شرط بندی روی نتایج حاصل از پرتاب تاس یا تاس ها توسط بازیکن می باشد. بازی در حالت کلی بدین صورت است که بازیکن ها به نوبت شروع به پرتاب تاس بر روی یک سطح مشخص شده (در کازینوها یک میز مخصوص این بازی برای شرط بندی و پرتاب تاس وجود دارد) می کنند و در صورتی که نتیجه حاصل شده از تاس ها مطابق با ترکیب شرط از پیش انتخاب شده آنها باشد بازی را برنده شده اند، در نوعی از این بازی بازیکن ها می توانند علیه یکدیگر به بازی بپردازند که به آن اصطلاحا (street craps) می گویند.