بایگانی برچسب ها: Facebook

استفاده از برنامه هوش مصنوعی پوکر در صنایع نظامی ارتش آمریکا!

در یک پروژه تحقیقاتی برنامه هوش مصنوعی Pluribus در طی رقابت های پوکر هولدم شرکت داده شد و طی رقابت با پنج تن از بازیکنان برتر پوکر به موفقیت دست یافت. رقابت ها در 12 روز انجام پذیرفت و این برنامه مجموعا در 10000 دور بازی شرکت داده شد. پیشتر نیز در سال 2017 این برنامه موفق شده بود در یک تورنمنت با 4 پوکر باز حرفه ای به رقابت پرداخته و آنها را شکست دهد.