بایگانی برچسب ها: French Cigarette Pack Scandal

Monique Laurent، سارق زیبا

وقتی درباره روش های ابداعی تقلب در رولت صحبت می کنیم قطعا Monique Laurent یکی از نام های شناخته شده در این زمینه است، او رهبر تیم مشهور French Cigarette Pack Scandal بوده است که در سال های 1970 به تقلب در بازی رولت می پرداخته اند.