بایگانی برچسب ها: Gambling With Lives

والدین Jack Ritchie از دولت در جریان خودکشی فرزندشان شکایت کردند

والدین Jack Ritchie جوان 24 ساله که به بازی های قمار اعتیاد داشته و بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده است اقدام به شکایت بر علیه دولت نموده اند. Jack Ritchie اهل شهر شفیلد و دارای اعتیاد به قمار بوده است که سال پیش در تاریخ 24 نوامبر 2018 خودکشی کرده است.