بایگانی برچسب ها: Ho Iat Seng

بازدید شی جین پینگ از ماکائو

رئیس حزب حاکم جمهوری خلق چین امروز چهارشنبه در بیستمین سالگرد انتقال مدیریت ماکائو به چین به این منطقه سفر کرد. انتظار می رود که هدف این سفر اشاره به قدرت و پایداری اقتصادی منطقه ماکائو به عنوان منطقه ای که تحت حاکمیت دولت چین باشد و در این میان حرکت های تبلیغاتی در مقابل موج اعتراضات اخیر صورت گرفته در هنگ کنگ صورت پذیرد.

اداره ماکائو در اختیار Ho Iat Seng قرار گرفت

در انتخابات برگزار شده میان کمیته انتخاب در منطقه ماکائو که بخشی از چپن محصوب می گردد و از بزرگترین مراکز قمار در دنیا می باشد آقای Ho Iat Seng نامزد مورد حمایت دولت چین به عنوان رهبر اداره کننده جدید انتخاب گردید.