بایگانی برچسب ها: Ida Summers

Ida Summers، روباه زیبا

وی که یک زن بسیار جذاب بود از این توانایی خود برای پیروزی در قمار استفاده می کرد. جذابیت او به قدری زیاد بود که کمتر مردی توان مقابله در مقابل آن را داشت و او تنها با راه رفتن در میان مردها توجه آنها را به خود جلب می کرد.