بایگانی برچسب ها: Joseph Hobson Jagger

Joseph Hobson Jagger، از ریسندگی تا میز رولت

جوزف یک مرد انگلیسی بود که در زمینه کارخانه های ریسندگی در Yorkshire فعالیت داشت. او که طی سال های 1830 تا 1892 زندگی میکرد در سال 1881 با شناسایی نقص در یکی از دستگاه های رولت موفق به جمع آوری مبلغ زیادی در کازینوها گشت. روش او تقریبا همان چیزی بود که Gonzalo Garcia-Pelayo نیز بعدها مورد استفاده قرار داد.