بایگانی برچسب ها: Louis Colavecchio

Louis Colavecchio، سلطان ژتون های تقلبی

او با نام The Coin (سکه) شهرت داشت و با استفاده از فولاد سخت شده در کازینوهای مختلف اقدام به فریب دادن Slot Machine ها نموده بود. هنگامی که تعدا سکه ها/ژتون ها بیشتر شد کازینوها موضوع را پیگیری کرده و او مورد توجه قرار گرفت. در سال 1990 سرویس امنیت سری FBI و سایر آژانس های امنیتی خانه او را مورد بازرسی قرار دادند که منجر به کشف هزاران سکه شد.