بایگانی برچسب ها: Richard Marcus

Richard Marcus، متقلب قانونمند!

وقتی وی در دوران کودکی با کارت های بیسبال مشغول بازی با دوستان خود شد آگاهی نداشت که دوستانش با فریب دادن او در حال بازی هستند و تنها زمانی متوجه این موضوع گشت که تمام کارت های کلکسیون جمع آوری شده اش را باخته بود.